Innovativt ventilationsföretag i Stockholm

För att människor i Stockholm skall kunna må bra, både i bostäder och på arbetsplatser, har de god hjälp av kunniga ventilationsföretag.

Våra myndigheter reglerar, genom skrivelser i miljöbalken, hur god luftkvalitet skall uppnås och hur kontroll av ventilationsanläggningar skall utföras.

Funktionskontroll av ventilationssystem skall göras återkommande i flerbostadshus och i lokaler där det förekommer verksamhet, exempelvis skolor, kontorsbyggnader och vårdlokaler.

Detta kallas obligatorisk ventilationskontroll, OVK, och denna kontroll skall dokumenteras. Felaktigheter måste åtgärdas.

Mycket att hålla reda på med andra ord. Som tur är finns ventilationsföretag i Stockholm med både erforderliga kunskaper och mångårig erfarenhet, för att i praktiken ge människor en sund inomhusmiljö.

Viktig värmeåtervinning

Människor tillbringar mycket tid inomhus. Detta gör att människors hälsa kan äventyras om det inte finns tillräcklig luftomsättning i lokalerna.

När det är ”dålig luft” i ett rum är kanske en naturlig reaktion att öppna ett fönster. Men att ha ett fönster öppet på glänt timme efter timme är tyvärr en riktig energislukare. Värdefull värme skall inte bara vädras bort. Det sipprar ut massor av värme till ingen nytta. Inte något bra, varken för plånbok eller miljö.

Med ökande krav på uppfyllda klimatmål, och i takt med de stigande energipriserna, ökar också intresset för smarta lösningar inom värmeåtervinning. Här har svensk ventilationsföretag Stockholm flera intressanta och ekonomiska alternativ att erbjuda. Både för flerbostadshus och för verksamhetslokaler. Genomtänkta lösningar med värmeväxlare eller värmepumpar, gör att värmen i frånluften tas tillvara på ett optimal sätt.

Ventilationsföretag i Stockholm utför mätningar

Det finns några olika sätt att kontrollera om det är ”dålig luft” i en lokal. Ett sätt är att mäta koldioxidhalten. Är koldioxidhalten i luften över 1000 ppm, tyder detta på att ventilationsanläggningens funktion inte är tillräcklig, och att ytterligare kontroll samt åtgärder kan behövas. Utomhus är halten koldioxid i luften 300–400 ppm. Inomhus är normalt halten 600–800 ppm i lokaler med bra fungerande ventilation.

En människa ”producerar” ganska stora mängder koldioxid. Mängden är beroende av aktuell kroppsaktivitet. Exempelvis 20 liter per timme vid stillasittande arbete, och vid motion mer än 100 liter per timme.

Ganska fascinerande siffror!